Registration for Ungdomsverksamhet 10-16

  • 26 September 2020 - 30 November 2020

Ungdomsverksamhet i åldern 10-16 år. Vi delar in grupperna efter efter anmälningarna. Observera stor efterfrågan och begränsat antal platser så anmäl Er snarast för större chans att säkra en plats. 

Padel är värdens mest växande sport och vi vill ge Borlängeungdomarna en riktigt god möjlighet till gemenskap, lärande, motion och hälsa och en chans att få bästa möjliga utbildning inom Padeln. Vi har ambitionen att bli landets bästa ungdomsförening. 

Inga förkunskaper krävs, vi delar in grupperna för bästa möjliga utveckling för varje enskild individ.

Vi kommer lära oss grundslagen backhand, forehand, volley, bandeja, smash, loob och drop. Vi lär oss taktik och spelförståelse, grundpositioner, samarbete, spel vid bakre delen av banan, nätspel och hur vi nyttjar glaset på bästa sätt samt hur vi bygger upp poängen.

Föreningen kräver ingen försäljning, passtjänst eller annat.


Anmälan är endast för köplats, inga kostnader debiteras innan ni bekräftat er plats och vi återkopplar så fort det finns möjlighet att komma med i våra kurser!

Kostnaden för terminen är 900 kr, medlemskap krävs(75kr/år för barn eller ingår i familjemedlemskap)


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här