Registration for Sesongen 2020/21 - Voksenkurs høsten 2020

 • 17 augusti 2020 - 18 juni 2021

NB! DE SOM HAR EN BRUKER I MATCHI MÅ LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR INNFYLLING AV SKJEMA.

Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

 • Voksenkursene følger skolerkalenderen i Bærum og har opphold i høstferien (uke 40), vinterferien (uke 8), påskeferien, helligdager og inneklemte dager når skolen er stengt
 • Kursets varighet er 55 minutter
 • Oppstart er mandag 17. august og siste gang før jul er fredag 18. desember. Avmelding innen 16. august hvis man ikke ønsker plassen tildelt.
 • Oppstart etter nyttår er tirsdag 5. januar og siste kursdag før sommerferien er fredag 18. juni
 • Faktura for vårsmesteret sendes ut i august med betalingsfrist 10 dager
 • Kurset varer frem til sommerferien 2021 og de som ikke ønsker å fortsette etter jul må gi beskjed om dette innen 1. desember. De som ønsker å fortsette trenger ikke å gi beskjed. De som slutter midt i et semester vil ikke få kursavgiften refundert med mindre en spiller kan overta plassen på kurset. 
 • Hvis kurset blir kansellert pga uforutsette hendelser som medfører avlysning av kurs vil kursavgiften ikke refunderes.
 • Medlemmer og eksisterende kursdeltagere prioriteres
Pris for voksenkurs høsten 2020:
 • Kveld- og helgekurs: 4250,- for medlemmer og 5100,- for Ikke-medlemmer.
 • Formiddagskurs: 3570,- for medlemmer og 4250,- for ikke-medlemmer.
Fordeler ved medlemskap:
 • Medlemspris på kurs og på baneleie i hallen
 • Prioritering på kurs og klubbens øvrige aktiviteter 
 • Gratis spill på utebanene i sommerhalvåret
 • Gratis deltagelse på fellestimen fredag
 • Mulighet for deltagelse i lagtennis
For 2020 er seniorkontingenten 2800,- og det er halv pris fra august.

Personlig informasjon

Fyll inn dina personopplysninger

Adresse

Fyll inn din adresse

Hvilke dager og tider kan du spille?*

Kryss av for dager og tider du kan spille
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00
08:00 - 23:00

Spillenivå*

Ange ditt spillenivå

Jag ønsker medlemskap


Allerede kursdeltager i Stabekk


Dersom du har spesielle ønsker eller spørsmål, vennligst fyll ut dette