Registration for Anmälan till Abonnemang TENNIS Vårterminen 2021

  • 01 January 2021 - 20 June 2021

TENNIS abonnemang  inför vårterminen 2021

Inför höstterminen 2021 löper automatiskt kontraktet vidare om ej uppsägning har skett före den 15 augusti

Följande tider finns tillgängliga för abonnemang:
Måndag-fredag 07,00-1500 2000-2300 Söndagar 07,00-2200

Alla tidigare abonnenter har förtur till den tid man haft under hösten 2020
Ange tidigare abonnemangstid under "Övriga upplysningar" nedan, om ni önskar nyttja denna förtur.
vårterminen sträcker sig från 1/1-20/6 uppehåll kan komma göras under våra tävlingar (söndagar) Dessa dras av på priset. Totalt antal veckor c:a 24 st.

Pris/speltillfälle:
Medlem:
Vardag 8,00-1600 130 kr
Vardagar 16,00-22,00 180 kr
Helger, alla tider 180 kr

Avgiften kommer faktureras för hela resterande vid tecknade av abonnemang

Kontraktet skall sägas upp före den 15/8 2021 annars utgår ny faktura för höstterminenPersonuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Ange vilken klubb du tillhör

Vilka dagar och tider vill du spela?*

Bocka för de dagar du vill ha abonnemang på. Ange även tidsintervall. Ange preferens under Övrig information.
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00

Hur många tider per vecka vill du abonnera? (i mån av plats)

Ange hur många timmar du vill abonnera

Vilken sport?

Ange vilken sport/bana du vill boka abonnemang för

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här