Registration for Anmälan till Abonnemang TENNIS HT 2020

  • 27 May 2020 - 29 November 2020


Välkommen att anmäla intresse för abonnemang av bana inför höstterminen 2020

Inför vårterminen 2021 löper automatiskt kontraktet vidare om ej uppsägning har skett före den 15 november.

Följande tider finns tillgängliga för abonnemang:
Måndag-fredag 08,00-2200 Söndagar 08,00-2200

Alla tidigare abonnenter har förtur till den tid man haft under våren 2020
Ange tidigare abonnemangstid under "Övriga upplysningar" nedan, om ni önskar nyttja denna förtur.
höstterminen sträcker sig från 15/8-30/12 uppehåll kan komma göras under 1-2 veckor då det arrangeras tävling i hallen (vilka veckor detta avser kommer meddelas senare). Totalt antal veckor c:a 18 st.

Pris/speltillfälle:
Medlem:
Vardag 8,00-1600 130 kr
Vardagar 16,00-22,00 170 kr
Helger, alla tider 170 kr

Avgiften kommer faktureras för hela resterande vid tecknade av abonnemang

Kontraktet skall sägas upp före den 15/11 2020 annars utgår ny faktura för höstterminenPersonuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Ange vilken klubb du tillhör

Vilka dagar och tider vill du spela?*

Bocka för de dagar du vill ha abonnemang på. Ange även tidsintervall. Ange preferens under Övrig information.
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00

Hur många tider per vecka vill du abonnera? (i mån av plats)

Ange hur många timmar du vill abonnera

Vilken sport?

Ange vilken sport/bana du vill boka abonnemang för

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här