Tennisbuss Akers Friskola, Solbacken, Fredsborg, Österskär och Åkerstorpskolan höst 2021

  • 06 September 2021 - 17 December 2021

Tennisbussen/Sportbussen

Succén fortsätter! Har du barn eller är du själv elev som tillhör någon av följande skolor; Akers Friskola, Solbacken, Österskärsskolan, Fredsborgsskolan eller Åkerstorpsskolan?
I så fall har du till hösten möjlighet att spela tennis genom ÅTK´s satsning Tennisbussen/Sportbussen.

ÅTK erbjuder genom sportbussen fler idrotter än tennis, därav blir det en kombination av tennisbuss/sportbuss. Utöver tennis erbjuder tennisklubben följande idrottsaktiviteter; innebandy, inomhusfotboll, badminton, basket, allmän fysisk träning (som ex. hinderbanor, cirkelträning).

Vi erbjuder olika upplägg utifrån elevernas behov och önskemål. Se nedan vad ni kan välja mellan.

1. Endast tennis.

2. En kombination där eleverna får pröva på fler olika idrotter men med tennis som återkommande idrott, ungefär som ett sports camp - upplägg.

OBS! Ange i anmälan under rubriken "övrig information" om vilket upplägg som ditt barn önskar delta i. Detta går att ändra under terminens gång.

Nedan hittar du vad som gäller för tennisbussen;

Tennisbussen

Tillsammans med Akers Friskola (måndagar), Solbacken (tisdagar), Fredsborgskolan (onsdagar), Österskärskolan (torsdagar) och Åkerstorpskolan (fredagar) har Åkersberga Tennisklubb tagit fram en lösning att låta barn spela tennis/idrotta under eftermiddagen på fritidstid. En dag i veckan (veckodag inom parentes beroende på vilken skola du går i) kommer Åkersberga Tennisklubb med tennisbussen och hämtar elever på skolan för transport till tennishallen. I tennishallen är aktiviteten en timme för att efter träning och mellanmål bussa tillbaka barnen till skolan (OBS! Gäller inte Fredsborgskolan där föräldrar hämtar i tennishallen efter avslutad träning kl. 16.00). Föräldrar hämtar sedan sina barn som vanligt på skolan . Såklart går det bra att hämta ditt barn i tennishallen också men då måste ni som föräldrar meddela skolan det.

Tennisbussen är avsedd för barn i klasserna F - åk. 4.

I aktiviteten ingår hämtning på skola, träning, mellanmål på tennisklubben samt transport tillbaka till skolan (utom Fredsborgsskolan som nämnts ovan).

Pris för denna träning är 2600 kr per termin exklusive medlemskap på 300 kr/år.

För mer information kontakta Åkersberga tennisklubb på e-mail: atk@akersbergatk.se eller tel: 08-54023737


Praktisk information

Tennisbussen är en föreningsaktivitet som är kopplad till skoldagen. För att klargöra ansvarsfrågan i aktiviteten gäller följande.

-Skolans ansvar: Skolan/fritids ansvarar för att samla ihop barnen till ”hållplatsen” det klockslag barnen skall bli hämtade av tennisbussen. Skolan tar även tillbaka de barn som återvänder till fritids.

-Åkersberga tennisklubbs ansvar: Tennisklubben säkrar upp med en trafiksäker minibuss (plats för 8 passagerare och en chaufför). Tennisklubbens chaufför hämtar/lämnar barnen vid överenskommen plats med skolan/fritids. Närvaro tas vid hämtning och lämning. Tennisklubben genomför tennisträningen ledda av professionella ledare/tränare. Mellis serveras direkt efter träning.

-Försäkringar: Följande försäkringar gäller för denna aktivitet;

1)Grundförsäkring Riksidrottsförbundet i samband med träning till, från och under.

2)Trafikförsäkring

3)Åkersberga tennisklubb försäkring täcker vår verksamhet

4)Hemförsäkring (barnens egen)Skulle olyckan vara framme så finns följande försäkringar tillgängliga för att täcka upp oförutsedda händelser.

Föräldrars ansvar: Föräldrarna godkänner ansvarsfrågan samt kännedom hur aktiviteten genomförs genom anmälan.

Tider för tennisbussen;

         Hämtning     Tillbaka på skolan ca:

Akers Friskola  14.30       16.30

Solbacken    14.20       16.30

Fredsborg    14.15       Föräldrar hämtar i tennishallen kl. 16.00

Österskär    12.30 - 14.00    De äldsta barnen är tillbaka senast omkring 15.30.

Åkerstorp    13.30        15.30


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här