Registration for Sesongen 2020/21 - Konkurransegruppene

  • 24 augusti 2020 - 18 juni 2021

Påmelding for deltagere i Konkurransegruppen høsten 2020

Vennligst les informasjon om organisering av Stabekks konkurransegrupper som er vedlagt i eposten. NB! LOGG INN MED BRUKER I MATCHI FØR SKJEMAET FYLLES INN. Alle spilleree skal ha hatt spillesamtale før sommeren.

  • Vi følger skolekalenderen i Bærum og ordinære treninger har opphold i høstferien, vinterferien, påsken (vanligvis NM),  helligdager og evt inneklemte dager. Vi har camp for konkurransegruppen i høstferien og vinterferien.
  • Høstens faste opplegg starter i uke 35, 24. august, men vi har felles trening i uke 34 for konkurransegruppen.
  • Prisen for trening er 190,- pr time for konkurransespillere u14 og eldre.
  • Hovedtrener for konkurransegruppen er Svein-Espen Olsen; svein-espen@stabekktennis.no, mobil: 908 37 060.
 Alle som ønsker å fortsette fra høsten 2020 må fylle inn dette skjemaet.

NB. alle tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt før vårsemesteret avsluttes for at man skal få plass fra høsten.

Personlig informasjon

Fyll inn dina personopplysninger

Adresse

Fyll inn din adresse

Foresatte

Skriv inn navn og kontaktinformasjon till foresatte

Hvilke dager og tider kan du spille?

Kryss av for dager og tider du kan spille
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00

Ønsket antall treninger pr. uke? (avhengig av tilgjengelighet)*


Jag ønsker medlemskap


Allerede kursdeltager i Stabekk


Skole fra gjeldende høst

Hva er du allergisk mot?

Dersom du har spesielle ønsker eller spørsmål, vennligst fyll ut dette