Anmälan till Nyanmälan HT-17 Lunchtennis

  • 21 augusti 2017 - 17 december 2017


PASSA PÅ ATT FINSLIPA FORMEN!


LUNCH TENNIS är också för studenter och vuxna under vårterminen där lektionen bedrivs på vardagarna mellan 11:00-14:00. 

Kontakta Jöran Bergwall, ansvarig för Studenter och Vuxna.

Anmälan görs här på Matchi och förfrågningar skickas till Jöran Bergwall.

Jöran Bergwall

mobil: 072-534 72 44
e-post: joran.bergwall@usif.se

Varmt Välkomna till Open House!

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna