Anmälan till Court1 Academy, terminskurs vuxen HT-2019

  • 26 augusti 2019 - 22 december 2019

Terminskurs vuxen

Passar alla från nybörjare till avancerad spelare. När du anmäler dig så anger du din spelnivå så att ansvarig tränare kan nivåanpassa grupperna.
  • En timmes träning på fast schemalagd tid
  • Upp till 4 spelare per grupp/tränare
  • Start vecka 35
  • Pris: 3700 kr

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
10:00 - 13:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här